na

Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 642
Trước & đúng hạn: 642
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 04:36:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG LONG XUYÊN  - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Phạm Văn Giang

Địa chỉ: Chủ tịch - UBND phường Long Xuyên

Email: giang pv64@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 10,588